• Oddział przedszkolny

   • ZAPISY/REKRUTACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

    na rok szkolny 2023/2024

     

    SKŁADANIE DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

    w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2022/2023

    od 6 do 10 lutego 2023 r.

    REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA

    na wniosek rodziców dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Olecko

    od 13 lutego do 6 marca 2023 r.

    OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

    do oddziału przedszkolnego 

    do 17 marca 2023 r.

    REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA WOLNE MIEJSCA

    na wniosek rodziców dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Olecko lub poza nią

    od 17 kwietnia do 8 maja 2023 r.

    OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

    do oddziału przedszkolnego 

    do 19 maja 2023 r.

   • Oddziały sportowe oraz klasy pierwsze

   • PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ/REKRUTACJA DO KLASY I

    I DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ

    na rok szkolny 2023/2024

    ZGŁOSZENIE PRZEZ RODZICA /OPIEKUNA UCZNIA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
    zamieszkałego w obwodzie szkoły  

    od 3 lutego 2023 r.

    ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE UCZNIA DO KLASY SPORTOWEJ 

    zamieszkałego poza obwodem szkoły

    od 13 lutego do 3 marca 2023 r.

    OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO KLAS SPORTOWYCH
    do 20 marca 2023 r.

     

    REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA WOLNE MIEJSCA DO KLAS SPORTOWYCH

    na wniosek rodziców uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły 

    od 17 kwietnia do 8 maja 2023 r.

    OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO KLAS SPORTOWYCH

    do 19 maja 2023 r.

    REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA DO KLAS OGÓLNODOSTĘPNYCH

    na wniosek rodziców uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły

    od 22 maja do 2 czerwca 2023 r.

    OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

    do klasy I szkoły podstawowej zamieszkałych poza obwodem szkoły

    do 23 czerwca 2023 r.

    REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA WOLNE MIEJSCA

    na wniosek rodziców uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły

    od 14 do 18 sierpnia 2023 r.

    OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

    do klasy I szkoły podstawowej -
    do 25 sierpnia 2023 r.

  • brak danych