• Dyrekcja

   • Lucyna Sadowska
   • Lucyna SadowskaDyrektorsp3@um.olecko.pl
   • Karolina Masłowska
   • Karolina MasłowskaZastępca dyrektorakarolinamaslowskasp3@gmail.com
 • Rada Rodziców

   • Ewa Witkowska
   • Ewa WitkowskaPrzewodnicząca RR
   • Katarzyna Choromańska
   • Katarzyna Choromańskazastępca przewodniczącej RR
   • Adam Falęcki
   • Adam FalęckiSkarbnik RR
 • Samorząd Uczniowski

   • Kamil Smokowski
   • Kamil SmokowskiPrzewodniczący SU
   • Lidia Panuszko
   • Lidia PanuszkoZastępca przewodniczącego SU
   • Wiktoria Bielska
   • Wiktoria BielskaSkarbnik SU