• Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

    Przewodnicząca: Ewa Witkowska

    Z-ca przewodniczącej: Katarzyna Choromańska

    Skarbnik: Adam Falęcki

     

    Numer konta Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Olecku: 45 9339 0006 3001 0007 4133 0001

     Wysokość składki:

    Jedno/Pierwsze dziecko: 40zł

    Drugie dziecko: 30zł

    Trzecie dziecko: 20zł