• Obchody Święta Niepodległości

    • 10.11.2022
    • 10 listopada 2022r. odbył sie w naszej szkole bardzo uroczysty apel.

     Po wprowadzeniu sztandaru cała społeczność SP3 Olecko odśpiewała Hymn Polski- to była bardzo podniosła chwila.

     Uczniowie zaprezentowali piękną inscenizację słowno- muzyczną. Sprowokowali refleksję nas poczuciem wolności, patriotyzmu i jedności.

     Apel został przygotowany przez p.Annę Smokowską i p. Izabelę Sobolewską. 

     Po przedstawieniu zaprezentowali się uczniowie, którzy brali udział w przeglądzie Pieśni Patriotycznej. Byli to: Julia Milewska, Hanna Cimochowska, Kamil Smokowski, Julia Jackiewicz, Lidia Gorzelańczyk, Anastazja Rybczyńska oraz Lena Drągowska.

      

    • Mamy to!

    • 02.11.2022
    • Fundacja SocLab oraz Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego „Wiatraki Mazur” rozpoczynają realizację projektu pod tytułem “Szkolny budżet partycypacyjny – czas na młodych”.

     Celem jest realizacja pomysłów zgłoszonych przez młodzież w 16 szkołach podstawowych (w tym naszej!!!! :) ) i ponadpodstawowych z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. 

     Na czym polega szkolny budżet partycypacyjny? 

     Uczniowie i cała społeczność szkolna decydują o przeznaczeniu określonej sumy pieniędzy na potrzebne według nich działania. Mogą na przykład zakupić potrzebny sprzęt czy wyposażenie. Każdy uczeń może zgłosić swój pomysł. O tym, który pomysł będzie zrealizowany, również decyduje społeczność szkolna – odbywa się to zwykle w formule głosowania.

     Za nami pierwsze warsztaty, dzięki którym koordynatorki Budżetu- uczennice klas VII dowiedziały się, jak stworzyć kampanię, napisać regulamin. Pozałyśmy wspaniałe grupy z 8 szkół naszego województwa. 

     W warsztatach szkoleniowych uczestniczyła p. Karolina Masłowska, która jest opiekunem akcji.

    • Placówka bierze udział w programie „Podpaski w szkole dla każdej dziewczyny” prowadzonym przez Kulczyk Foundation i firmę Rossmann.

    • 02.11.2022
    •  

      

      

     Opis projektu

     „Podpaski w szkole dla każdej dziewczyny” jest programem Kulczyk Foundation i marki Rossmann.

     Według badań przeprowadzonych w 2020 roku przez firmę badawczą
     Difference, na zlecenie Kulczyk Foundation, co piąta uczennica opuszcza lekcje ze względu na brak odpowiednich środków higienicznych podczas menstruacji.

     W roku szkolnym 2021/2022 programem „Podpaski w szkole dla każdej dziewczyny” zostało objętych 96 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski.

     Zapewniono w nich roczny zapas podpasek dla uczennic. Dodatkowo w każdej szkole biorącej udział w programie funkcjonował „Wolontariat Kulczyk Foundation”, dzięki któremu uczennice promowały wiedzę o menstruacji.

     Dążyły tym samym do tego, by odtabuizować temat wśród
     swoich koleżanek i kolegów. Nauczyciele z kolei otrzymali specjalnie opracowane materiały edukacyjne dotyczące dojrzewania i menstruacji, które omawiali z uczennicami i uczniami podczas lekcji czy godzin wychowawczych.

     W roku szkolnym 2022/2023 realizowana jest II edycja programu. Tym razem uczestniczą w nim 224 szkoły z całej Polski, do których łącznie trafiło ponad 1,6 miliona podpasek. Podobnie, jak w trakcie I edycji, uczennice i uczniowie angażują się w wolontariat, szerząc świadomość o tematach związanych z menstruacją. Robią to pod nadzorem pedagogów wybranych do koordynowania programu w poszczególnych placówkach. Z kolei materiały edukacyjne o dojrzewaniu i miesiączce zostały wzbogacone o nowe treści, które będą poruszane na lekcjach i godzinach wychowawczych we wszystkich szkołach objętych programem.