• Odpłatność za żywienie za miesiąc KWIECIEŃ 2022r. (przerwa świąteczna od 14-19.04.2022r.)


     oddział przedszkolny („0”)

     obiady – 62,90 zł

     podwieczorek – 30,60 zł


     szkoła

     klasy I-VIII - 76,50 zł


     Należność prosimy uregulować do 20.04.2022r.

     UWAGA

     wpłaty na konto szkoły nr 84 1020 4724 0000 3302 0007 5051 

     Przy wpłatach na konto należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który jest wpłacana należność.